Harvested on CSV JSON HTML Changes
1
2
32
--
--
Column 1Column 2Column 3origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
4735 Sayılı Kanunun 22/2. Maddesi Uyarınca; Sözleşmenin Haklı Nedenlerle Feshi Ha...21/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Akdi Haklı Olarak Fesheden Ve Kalan İşi İkinci Defa İhale Eden İş Sahibinin, Sözl...23/04/2020Kurumsal Seminerler Hizmetlerimiz Eğitimler Yayın Güncel Bilgi Bankası İletişim A...https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Alacaklının Alacağının Tümünü Veya Bir Bölümünü Alamazsa, Borçlunun Kendisine Hiç...16/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Davacı Yüklenici İle Dava Dışı İş Sahibi Arasındaki Sözleşmenin Feshinin Davacı-K...16/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Gelir Kaydedilen Teminatların Yüklenicinin Borcuna Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Y...23/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Güncellemeden Kaynaklanan Fark Tutarı Davalı İdarenin Alacağı Olduğu Ve Bunun Faz...21/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Hakedişten Kesinti Yapmak Suretiyle Cezai İşlem Tahsil Edilmesinde Hukuka Aykırıl...20/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Haklarında Kamu Davası Açılanların 01/11/2012 Tarihi İtibariyle 4734 Sayılı Kanın...20/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından ...18/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Kesinleşen İdare Mahkemesi Kararıyla Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Feshetmekte V...18/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Kural Olarak Sözleşmenin Haklı Feshi Halinde Feshedenin, Sözleşmenin Hükümsüzlüğü...16/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Mahkemece Taraflar Arasındaki Sözleşmenin Tek Olduğu, Fazla İmalatın Da Sözleşmen...21/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Mahkemece, Alacağın Hangi Faturalara Dayalı Olduğu Açıklattırılarak Taraflar Aras...22/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Sözleşmede Eksik Bir İş Yaptırılması Söz Konusu Olmadığından, 4735 Sayılı Kanunun...23/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Sözleşmenin Feshine Her İki Taraf Da Ortak Kusuru İle Sebebiyet Verdiğinden, Asıl...20/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Taraflar Fesihte Ortak Kusurlu Olduklarından Davacı Tarafından Verilen Kesin Temi...17/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Taraflardan Birinin Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshi İle Feshin Hüküm Ve Sonuç...19/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Tarafların Fesihte Ortak Kusurlu Olmaları Halinde Teminatın İrad Kaydedilmesinin ...22/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 39/4-E Maddesine Göre; Yüklenicinin Geçici Hake...20/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmal İhalesinin İlk İhalen...22/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmâl İhalesinin İlk İhalen...23/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetm...22/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yüklenicinin Personelin Eğitim Durumundaki Ve Heyet Raporları İle İlgili Eksiklik...17/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Uygulamalarından Bildirime Rağmen Vazgeçmemesinin ...17/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yüklenicinin İş Programında Belirtilen Sürelere Uymayıp İşe Başlamaması Ve Edimin...19/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yüklenicinin İşi Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Geciktirdiği Ve Sözleşme Konus...18/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Yüklenicinin, Çalıştırdığı Kişilerin Haksız Eylemlerinden (Mülga 818 Sayılı) Bk'n...19/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Özel Veya Teknik Bilgi Gerektiren Hallerde Bilirkişi Veya Bilirkişi Kuruluna İnce...19/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
İdare Yönünden Haklı Fesih Şartlarının Oluştuğu Dikkate Alınmaksızın Yüklenici Ta...18/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
İhtar Yapılmaksızın Sözleşmenin İdarece Feshedilmesi, Yüklenicinin De Edimini İfa...18/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
İrad Kaydedilen Teminatların Yüklenici Borcundan Mahsup Edilemeyeceği Hakkında Ya...21/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
İş Sahibi İdare Tasfiyeyi Yapmazsa Veya Yaptığı Tasfiyeyi Yüklenici Kabul Etmezse...17/04/2020https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-7https://www.vizyonder.org.tr/mevzuat-bilgi-bankasi-kategori-72020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:042020-04-22 21:12:04
Data source unique ID
n74974_aada28b9bdb0520838c0f301630e4cdfeses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2020-04-22 21:12:04 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Crawl
Use default URL in recipe