Harvested on CSV JSON HTML
1
1
12
--
--
giá niêm yếtTên căn hộLoại căn hộColumn 4Column 5origin_patternorigin_urlcreatedAtupdatedAtpingedAt
1.215.521.000đCĂN HỘ S1.0115A19 - TÒA S1.01Studiohttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
1.267.672.000đCĂN HỘ S3.0105A11 - TÒA S3.01Studiohttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
1.270.552.000đCĂN HỘ S2.0305A19 - TÒA S2.03Studiohttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
1.420.798.000đCĂN HỘ S2.012930 - TÒA S2.01Studiohttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
1.793.663.000đCĂN HỘ S3065A - TÒA S3Studiohttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
2.865.036.000đCĂN HỘ S1.082617 - TÒA S1.083PNhttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
2.961.842.000đCĂN HỘ S1.062417 - TÒA S1.063PNhttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
2.983.863.000đCĂN HỘ S2.082412 - TÒA S2.083PNhttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
3.152.282.000đCĂN HỘ S1.101917 - TÒA S1.103PNMENU ☰ Căn Nhà Hạnh Phúc Đợt 2 Cơ hội rinh trọn 4 tỷ khi mua BĐS trước ngày 31/05...MENU ☰ Căn Nhà Hạnh Phúc Đợt 2 Cơ hội rinh trọn 4 tỷ khi mua BĐS trước ngày 31/05...https://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
3.152.282.000đCĂN HỘ S1.101917 - TÒA S1.103PNhttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
3.272.795.000đCĂN HỘ S18A06 - TÒA S12PNhttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
4.009.485.000đCĂN HỘ S1.060805 - TÒA S1.063PNhttps://online.vinhomes.vn/https://online.vinhomes.vn/2020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:552020-05-26 10:38:55
Data source unique ID
n75887_6ce590a576cb63dfc2c3ad2d64f28766eses
Privacy
Public
Last ran status
COMPLETED
Last ran
2020-05-26 10:38:55 UTC
Crawl Frequency
Not scheduled
Urls to Crawl
Use default URL in recipe